Vennehundeskole!

«Hvis du vil gå raskt, gå alene. 

Hvis du vil gå langt, gå sammen». (Afrikansk ordtak)

Monica Hauan (Kirkenes Hundesenter) og Gro Saugerud (Drammen Hundesenter) deler et etisk standpunkt om trening av dyr. Vi har nokså lik tilnærming og mange felles tanker. Vi har også ulike erfaringer og kompetanse – og det tror vi er et bra utgangspunkt for å danne en «Vennehundeskole»

Gro har i flere år hatt et godt samarbeid med Thomas Stokke og dermed også R+Gundog som Monica er en del av. Gro har også et godt samarbeid med blant annet SWDI og har erfart at å være på lag er mye mer givende enn å finne opp krutt alene. I Coronatiden var det nyttig å være sammen om å overleve rent businessmessig og hundeskoler delte erfaringer, ble kreative og de utviklet seg sammen. Dette kom jo i aller høyeste grad kundene til gode! Vi kan nå levere enda bedre kurs, flere typer kurs og vi kan kollegialt putte våre hoder sammen og komme frem til gode løsninger for hund og eier. 

Gro har drevet Drammen hundesenter i snart 30 år. I 2023 feires 30 år med hundeskole og i 2024 har Gro holdt kurs i 40 år!   «Bygg broer, ikke murer» var det et klokt menneske som sa.  2021 er absolutt en bra tid å bygge broer!  Monica har drevet med hund i 26 år og åpnet Kirkenes Hundesenter i 2013. Gro tok kontakt og en ny ide vokste frem hos dem begge.

Gjennom vennskapshundeskolen vil vi dele kunnskap og erfaringer, utvikle forskjellige vennskapschallenge, dele ideer og «få litt her og gi litt der». Som fagpersoner ønsker vi alltid å utvikle oss og vi tror at vi blir bedre sammen. Vi gleder oss til å ta våre elever og andre som vil, med på reisen.