Kurs med eksterne instruktører


Kirkenes Hundesenter inviterer av og til eksterne kursholdere til Kirkenes. Følg med på denne siden for å se hvem som kommer!